Skapa förutsättningar

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen.

Det innebär att:

  • vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt eftersträva en giftfri miljö.
  • vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare förutsättningar att leva och verka hållbart.
  • vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk.

En hållbar livsstil innebär en balans mellan ekologi, ekonomi och etik för att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Många av dagens miljöproblem orsakas av vår livsstil och vilka val vi gör när vi konsumerar.

Det handlar om hur vi använder våra resurser på bästa sätt genom att exempelvis återvinna och återanvända produkter.

I vårt moderna samhälle omges vi av tio­tusentals olika kemiska produkter; läkemedel, bekämpningsmedel, tvätt- och rengöringsmedel, målarfärger med mera. Kommunen har här ett stort ansvar att vid inköp välja miljövänliga produkter som innehåller ämnen som är väl undersökta och där det finns kunskap om hur dessa påverkar människors hälsa och de ekologiska systemen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00