Organiskt hushållsavfall (brun soptunna)

Här visar vi hur stor andel av hushållsavfallet som sorterats som organiskt material. Av det organiska materialet tillverkas biogas.

Nyckeltalet följer upp hur stor andel av hushållsavfallet som sorteras som organiskt material.

Datakälla: Uddevalla Energi

Kommentar

Utvecklingen har de senaste åren gått nedåt och ligger nu på 32 procent. Det beror på övergång till insamling av organiskt hushållsavfall i papperspåsar. Avfallet i papperspåsar torkar ut istället för att ruttna och vattenavdunstningen som då sker innebär att avfallet blir lättare.

Det är Uddevalla Energi som har hand om hushållsavfall i Uddevalla kommun. I Uddevalla sorteras allt matavfall i papperspåse istället för plastpåse. Den största fördelen är att användandet av miljöfarlig plast minskar. Matavfallet går till biogasproduktion och med papperspåsar kan mer biogas utvinnas eftersom påsarna kan rötas tillsammans med matavfallet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00