Totalt mängd avfall (grönt och brunt sopkärl exkl. producent

Här visar vi hur mycket avfall som samlas in från hushållen av våra sopbilar i kommunen. Det organiska avfallet används för framställning av biogas. Det övriga hushållsavfallet går till kraftvärmeverket Lillesjö som utvinner både el och värme till fjärrvärmenätet.

Nyckeltalet följer upp hur mycket organiskt- och restavfall som samlats in (organiskt, brännbart och deponi). Nyckeltalet är beräknad per invånare.

Datakälla: Uddevalla Energi

Kommentar

Under 2022 ligger mängden insamlat från hushållen kommunalt avfall är något lägre nivå som förra året. Mängden kommunalt avfall i Uddevalla är lägre än snittet i riket som är 303 kg/person.

Nya avfallsförordning har trätt i kraft augusti 2020. Begreppet hushållsavfall har byts ut till kommunalt avfall.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00